Zum Welt-AIDS-Tag am 01.12.2012

Red_Ribbon_White_Borderروز جهانی ایدز

روز جهانی ایدز از سال 1988 به منظور افزایش بودجه‌ها و افزایش آگاهی، آموزش و مبارزه با تبعیض‌ها به اول دسامبر (برابر 10 آذر) هر سال اطلاق می‌گردد و هر ساله برای این روز، شعار خاصی نیز در نظر گرفته می‌شود. هدف عمده از این کار این است که به عموم مردم یادآوری شود که از بین نرفته‌ است و هنوز کارهای زیادی است که باید انجام شود

در روز جهانی ایدز مردم لباس‌های شان را به روبان قرمز مزین می‌کنند تا توجه و مراقبت در برابر ایدز را متذکر شده و به دیگران یادآور شوند که تعهد و پایبندی و حمایت آنها مورد نیاز است

 راه های پیشگیری و سرایت ویروس اچ ای وی را یاد بگیریم  که بعد ها میتواند بدون درمان با داروهای ترکیبی موجب بیماری ایدز شود. وبدانیم که چگونه از حامل و ناقل شدن به ویروس اچ ای وی محافظت کنیم و در صورتی که با افراد حامل به ویروس اچ ای وی  مواجه شدیم، با آنان مانند یک انسان و نه مانند یک “مجرم” رفتار کنیم و بدانیم برخورد صحیح با آنان چگونه باید باشد.من درزندگی خویش برحسب تجربه آموخته ام، ازآنچه که همواره نا آگاه وهراسانم، مستقیما با آن برخورد کرده به بیانی به آن آ شنا شده تا بهتر به مقابله با آن پرداخته و یا با او همیارشوم. به همین دلیل سعی من براینست که با آگاهی رسانی و شناخت هرچه بیشتردراین زمینه، این ترسها و تبعیض ها را از میان جامعه برداشته و به همیاری با حاملین ویروس ونیز بیماران ایدز بپردازم. پس بیاییم  با درک وهمیاری و شناخت حقوق انسانی دگرعضوهای جامعه، بدینسان اعتماد به نفس آنان را بالا برده  و شیوه ی زیستن با این موارد دشوار را آسانتر سازیم تا به بیقراری دگرعضوها امیدی بیشترو قراری بهتر بخشیم.همواره آرزوی  تندرستی توام با شادمانی را برای یکایک هم میهنان گرامی خواهانم

 درهمه جوامع بشری عدم آشنایی ونداشتن آگاهی ازپدیده های متفاوت ، بویژه با مسائلی که از قبیل بیماریهای مزمن و کشنده آمیخته باشد ، طبیعیست که اجتماع  دروهله اول باعکس العملی توام با ترس ونگرانی روبرو میشود. تا کنون زمانیست بسیارکه از تاریخ این بیماری میگذرد و نگونبختانه در جامعه ایرانی، ابتلا به ویروس اچ آی وی هر روزه فرا گیرترمیشود و از سویی دیگر به یک تابو نیز تبدیل شده است. بسیاری از انسانها بر این گمانند که اچ آی وی به جامعه شان زیان وارد میکند، زیرا از دیدگاه آنان این موارد در بین بیماران معتاد به مواد مخد، روسپی ها و … دیده میشود و نیزمعتقدند که نامبرده ها از طرززندگی غیرعادی وغیراخلاقی برخوردارند. درحالیکه این مسئله شامل تمام مردم جامعه چه اخلاقی یا غیراخلاقی، چه دانسته وچه ناخواسته میباشد. این یک مشکل اجتماعی می باشد 

در آستانه دهم آذر ماه، روز جهانی ایدز، از شما جوانان و نوجوانان عزیز سرزمینم می‌خواهم بار دیگر با هم عهد ببندیم تا با رفتارهای آگاهانه و نشان دادن حس مسوولیت پذیری در قبال همدیگر، از شیوع اچ آی وی و ایدز در کشورمان جلوگیری کنیم

بیایید بار دیگر اطلاعاتمان را در این زمینه مرور کنیم. اچ آی وی از طریق استفاده از وسایل تزریق غیر استریل و روابط جنسی محافظت نشده از فرد مبتلا به فرد دیگر سرایت می‌کند

 با مهرکیومرث

******************************************************************************************************
World AIDS Day on December 1th

World AIDS Day, observed on 1 December every year, is dedicated to raising awareness of the AIDS pandemic caused by the spread of HIV infection. Government and health officials observe the day, often with speeches or forums on the AIDS topics. Since 1995, the President of the United States has made an official proclamation on World AIDS Day. Governments of other nations have followed suit and issued similar announcements.

AIDS has killed more than 25 million people between 1981 and 2007,[1] and an estimated 33.2 million people worldwide live with HIV as of 2007,[2] making it one of the most destructive epidemics in recorded history. Despite recent, improved access to antiretroviral treatment and care in many regions of the world, the AIDS epidemic claimed an estimated 2 million lives in 2007,[3] of which about 270,000 were children.[4]

My wish is that the year 2012 may be remembered as the beginning of the end of the HIV/AIDS epidemic,” said Don Blanchon, executive director of Whitman-Walker Health. “Advances in medical care announced in 2012 now give us hope that we may, very soon, see the first AIDS-free generation in decades. “This year’s World AIDS Day will not just be a time to remember the lost and those who continue to live with HIV; it will be a time to look toward a future with more hope than in recent years.

******************************************************************************************************
Zum Welt-AIDS-Tag am 01.12.2012

Der Welt-AIDS-Tag wurde erstmals 1988 von der WHO ausgerufen und von Anfang an unter ein besonderes Motto, an dem sich die Aktivitäten der AIDS-Organisationen in den verschiedenen Ländern orientieren können, gestellt. Seit 1996 wird der Welt-AIDS-Tag von der UNAIDS organisiert.

Rund um den Globus erinnern am 1. Dezember verschiedenste Organisationen an das Thema AIDS und rufen dazu auf, aktiv zu werden und Solidarität mit HIV-Infizierten, AIDS-Kranken und den ihnen nahestehenden Menschen zu zeigen.

Ich wuensche allen einen besinnlichen Welt-Aids-Tag. Denen es schlecht geht, alles Liebe und den Menschen, die um ihre Freunde und Partner …

Der Welt-Aids-Tag bietet uns allen die Gelegenheit, dem Ziel „Gemeinsam positiv leben!“ näher zu kommen. Setzen auch Sie ein Zeichen: tragen Sie die rote Solidaritätsschleife. Zeigen Sie Infizierten damit, dass sie sich nicht vor Diskriminierung fürchten müssen. Schreiten Sie ein, wenn jemand schlecht über Infizierte redet. Lassen Sie uns alle gemeinsam positiv leben! Nicht nur am Welt-Aids-Tag.

Kiumars Seraj Elahy