Antiretroviral Therapy in 2015

تعدادی از داروهای ضد ویروس اچ آی وی سال 2015 میلادی، داروهایی هستند که در گذشته تولید شده اند و هنوز برای درمان مبتلایان به ویروس اچ آی وی و بیماران به ایدز بکار برده می شوند. اما با این تفاوت که داروهای از نوع جدید با کیفیت بهتر و با عوارض جانبی کمتری برای بدن برخوردار می باشند. داروهای جدید، ترکیبی (از چند دارو ساخته شده) نیز می باشند. به همین دلیل بیماران روزانه تعداد کمتری دارو مصرف خواهند کرد، که این خود گام بسیار خوبی برای آسانتر ساختن درمان مبتلایان و بیماران می باشد. اینک این داروها در بازار در دسترس بیماران قرار دارند.

برگردان: کیومرث سراج الهی


One doctor’s perspective On the state of HIV TREATMENT

By Joel Gallant, MD, MPH

Antiretroviral therapy (ART) options continue to expand and improve, making antiretroviral therapy (ART) easier, better tolerated, and more convenient. In this article, I’ll discuss my own opinions on options for initial therapy, and what’s in the pipeline.

Foto: Dr. Katharina Thiele, MHBA / HIV&more

Foto: Dr. Katharina Thiele, MHBA / HIV&more

Initial Therapy

There’s a wealth of potential options for first-line therapy, but only a few combinations that we’re now starting with on a regular basis. Integrase inhibitors are hot these days, because in trial after trial, they’re either as good or better than older regimens, with clear tolerability advantages. Speaking for myself, there are just a handful of “go-to” regimens for patients starting ART without baseline resistance, listed here in no particular order.

  • Stribild
  • Triumeq
  • Tivicay plus Truvada
  • Boosted Prezista plus either Truvada or Epzicom

Of course, I have patients on many other first-line regimens. There’s no reason to switch therapy in someone doing well on Atripla, Complera, Viramune, or Isentress, for example. But I generally stick with one of the choices mentioned above if I’m starting ART for the first time. Here’s why.

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب

تائید دارویی بسیارموفق بنام استریبیلد در زمینه اچ آی وی / ایدز

ساير اقدامات اين سازمان شامل است بر تأييد نخستين مورد آزمون سريع  تست اچ آی وی که در منزل انجام مي‌شود و بدون نسخه در دسترس است

STRIBILD (elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir DF) 150/150/200/300mg tablets by Gileadتأييد اولين دارو براي پروفيلاکسي پيش از تماس توام با انجام نزديکي مطمئن‌تر براي کاهش احتمال عفونت از راه نزديکي در بزرگسالان پرخطر و براي درمان افرادي که در کشورهايي با شيوع فراوان اپيدمي اچ آی وی زندگي مي‌کنند.

سازمان اف دی ای  اين رژيم تک درماني را مورد تأييد قرارداده است. اين قرص که يک بار در روز مصرف مي‌شود اکنون با نام استريبيلد وارد بازار شده و ترکيبي از دو داروی تائید شده در گذشته ویک اینتگراز جدید و یک تقویت کننده که درمجموع  از چهار داروی ترکیب شده میباشد. این ذاروی جدید.  
در ۱۴۰۸ بيمار بزرگسال، ايمني و تأثير بخشي استريبيلد مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين بيماران قبلاً تحت درمان قرار نگرفته بودند و اين بار طي دو کارآزمايي دو سو ناآگاه تحت درمان قرار گرفته‌اند. بيماران به صورت غيرانتخابي در کارآزمايي اول از استريبيلد  يک بار درروز استفاده کردند و در کارآزمايي دوم از استريبيلد يا ترووادا به اضافه‌ي آتازاناوير و ريتوناوير يک بار در روز استفاده شد.
اين بررسي‌ها براي اندازه‌ گيري درصد بيماراني طرح‌ ريزي شده بود که بعد از ۴۸ هفته داراي مقدار اچ آی وی غيرقابل تشخيص در خون بودند. نتايج حاکي از آن بود که ميان ۸۸ و ۹۰% بيماران تحت درمان با استريبيلد داراي مقدار اچ آی وی غيرقابل تشخيص در خون هستند.
مانند برچسب بسياري از ساير داروها که در درمان اچ آی وی  به کار مي‌رود، روي برچسب استريبيلد به بيماران و کارمندان مراقبت از سلامت گوشزد شده است که دارو ممکن است سبب انباشت اسيدلاکتيک در خون و بروز مشکلات وخيم کبدي شود.
در برچسب دارو ذکر شده است که استريبيلد براي درمان عفونت ويروس هپاتيت  بی مورد تأييد نيست
عوارض جانبي شايع اين دارو که در کارآزمايي‌هاي باليني مشاهده شده عبارتند از تهوع و اسهال  
عوارض جانبي وخيم‌ دارو شامل است بر مشکلات جديد يا رو به وخامت کليه، کاهش تراکم مواد معدني استخوان، توزيع مجدد چربي و تغييرات در سيستم ايمني.