همبستگی, پشتیبانی و جشن برای مادرانی که با „اچ آی وی“ زندگی می کنند

Solidarity and Celebration for Mothers Living with HIV

EGPAF Ambassador Florence Ngobeni-Allen and her son Kulani. photo: Florence Ngobeni-Allen / EGPAF

EGPAF Ambassador Florence Ngobeni-Allen and her son Kulani. (photo: Florence Ngobeni-Allen / EGPAF)

ماجرای زندگی یک مادر با اچ آی وی

من بعنوان یک مادر, یک همسر و مشاور سلامتی که با اچ ای وی در آفریقای جنوبی زندگی می کند, در باره نگرانی و ترسهایی که یک زن مبتلا به اچ آی وی دارد,  او را می توانم خوب درک و احساس کنم. هنگامی که آن زن وضعیت ابتلای خود به اچ آی وی را در اجتماع آشکار می کند به چیزهایی که دوست دارد فکر می کند. زمانیکه متوجه شدم که به اچ آی وی مبتلا هستم از زدن انگ و توهین در جامعه به وضع اضطراری خودم بدلیل تشخیص یک ویروس شفا نیافتنی ترس بیشماری داشتم.

اما بدلیل همین درد روحی به تعدادی از موارد سودمند آشکار ساختن وضعیت ابتلای خود پی بردم و به شادیهایی  زیادی در زندگی ام  نیز دست یافتم. بطور نمونه با انسانهایی برخوردم که از اچ آی وی هیچ چیز نمی فهمیدند و آن را مردود می شماردند و مرا بدلیل بیماری ام قضاوت می کردند. اما بسیاری از دوستان نزدیکم و اعضای خانواده ام مرا دوست داشته و به من عشق می ورزیدند. بویژه هنگامیکه به پشتیبانی نیازمند بودم و بیشتر اوقاتی که احساس نابود شدن و از بین رفتن میکردم مرا همراهی می کردند.

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب

Solidarity and Celebration for Mothers Living with HIV

EGPAF Ambassador Florence Ngobeni-Allen and her son Kulani. photo: Florence Ngobeni-Allen / EGPAF

EGPAF Ambassador Florence Ngobeni-Allen and her son Kulani. (photo: Florence Ngobeni-Allen / EGPAF)

As a mother, wife and health counselor living with HIV in South Africa, I know about the fears that a woman can feel when she thinks about disclosing her HIV status to loved ones. When I discovered that I was living with HIV, I feared stigma on top of the hardship of being diagnosed with an incurable virus.

But, through the pain, I came to see some benefits of disclosure — and even the joy. I did face some rejection from people who did not understand HIV and judged me for my illness; but many close friends and family members gave me love and support during times when I felt most devastated.

In 1997, I lost my husband and five-month-old daughter to AIDS-related illnesses. Those deaths broke my heart. After disclosing my HIV status to my remaining loved ones, I followed my antiretroviral treatment consistently, without fear of being found out. Eventually, I met a man who accepted me as I am, and we have had two sons together. Both children are HIV-free because of my commitment to following a prevention of mother-to-child transmission of HIV (PMTCT) regimen.

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب