Betreutes Wohnen für Menschen mit HIV/AIDS in Berlin
سازمان خیریه ایدز

سازمان خیریه بیماران ایدز و هپاتیت آلمان حدود20 سال است که همچنان در حوزه تامین (خانه های مراقبت و پرستاری) برای شهروندان و مهاجرین مقیم بیماران ایدز و هپاتیت سی در این کشور خود را بکار گرفته است.

ZIK_Logoاین سازمان خیریه بنابر نیازها و درخواستهای شخصی بیماران ایدز و هپاتیت سی که به دلایل مشکلات جسمی و روحی و همچنین مالی (یعنی کسانیکه خود به تنهایی به پرداخت هزینه و تهیه و یا حتی جستجوی مکان مناسبی برای زیستن) قادر نیستند رسیدگی کامل میکند.

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب