HIV – Gen-Editierung CCR5-Gen – Gene Editing of CCR5-Gene – اولین درمان موفق اچ آی وی، به شیوه ژن درمانی

HI-Viren photo: Hans Gelderblom - Robert Koch Institut / picture alliance / dpa

HI-Viren
photo: Hans Gelderblom – Robert Koch Institut / picture alliance / dpa

اولین درمان موفق اچ آی وی، به شیوه ژن درمانی

منظور از ژن درمانی مجموعه‌ای از روش‌های درمانی است که طی آن با ترمیم و رفع عیب ژن، بیماری را درمان می‌کنند. در اغلب بررسی‌های ژن‌درمانی، ژن „طبیعی“ به درون ژنوم وارد می‌شود تا جایگزین یک ژن بیماری‌زای „غیرطبیعی“ شود. یک مولکول حامل که به آن ناقل وکتور می‌گویند، برای وارد کردن ژن درمان‌کننده به سلول‌های هدف بیمار مورد استفاده قرار می‌گیرد. ساده‌ترین روش‌ وارد کردن مستقیم دی ان آ درمانی به درون سلول است

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب