نکات مهم و حیاتی برای پیشگیری و درمان فوری در مواقع اضطراری با ویروس اچ آی وی با داروی تراوادا

نکات مهم و حیاتی برای پیشگیری و درمان فوری و اضطراری در ساعات اولیه ابتلای احتمالی به ویروس اچ آی وی پس از رفتار پر خطر.

graphic: ACON

اگر شخصی در طی حداکثر 72 ساعت اولیه حال ازهر طریقی به ویروس اچ ﺁی وی ابتلا شود،  بطور مثال از راه آمیزش جنسی بدون پوشش یا آمپول تزریق مواد مخدر مشرک بشرطی که  یکی از آنها مبتلا به ویروس اچ آی وی باشد، پزشکان و یا کلینیکهای مثلثی و یا مراکز مربوطه با تخصص به اچ آی وی و ایدز،  با استفاده از داروهای ترکیبی ضد ویروس اچ آی وی، که به پروفیلاکس یا پیشگیری مشهور  نیز هستند میتوانند در حد بیش از 99 درصد این شخص را کمک کرده تا تکثیر ویروس درخون او جلوگیری شود و حتی ویروسها کاملا منحل شوند
زیرا پزشکان بر حسب تجربیات و آزمایشات بسیار بر این باورند که چون سیستم ایمنی فرد تازه مبتلا به ویروس اچ ﺁی وی، توانایی کاملا مناسبی دارد با استفاده از این داروهای ترکیبی ویروسی را که هنوز فعل و انفعالات اصلی خود را در بدن انجام نداده آسانتر از بدن خارج کنند. پزشکان پیشنهاد میکنند که بهتر است که پس از همان دو ساعت اولیه بعد از رفتار پر خطر با دارو شروع کنند. در صورت نبود این امکان 24 ساعت و یا 48 ساعت نیز ممکن می باشد وبرخی پزشکان هم معتقدند که این امکان درمانی حتی تا 72 ساعت یعنی 3 روز جوابگو و شدنی است. اما برخی دیگر در مورد درمان 3 روز بعد چندان هم موافق نیستند

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب