عدم آموزش موج گسترش اچ.آی.وی به علت مسایل جنسی

 مبتلایان به ایدز و کنشگران: عدم آموزش موج گسترش اچ.آی.وی به علت مسایل جنسی به راه انداخته است 

 Grafik: Kiumars Seraj Elahy گرافیک: کیومرث سراج الهی

Grafik: Kiumars Seraj Elahy گرافیک: کیومرث سراج الهی

اعضا و مدد جویان انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگاه اجتماعی مرکز البرز در حال پیکنیکی که این انجمن برای آنها ترتیب داده است
 
ناظران ما با توجه به پایین آمدن سن سکس در ایران و نبود اطلاعات لازم برای جلوگیری از انتقال ویروس در حین رابطه جنسی عنوان میکنند موج سوم ایدز در ایران از طریق رابطه جنسی مدت ها است که آغاز شده است
در ادامه همین سریال نبود اطلاعات و حتی فرهنگ مناسب برخورد با این بیماری حاملان ویروس اچ.آی. وی به خصوص زنان، زندگی دشواری در ایران دارند

یک خانم حامل ویروس ایدز و دو تن از دست اندرکاران«انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی مرکز البرز» تجربیات خود را از موج انتقال ایدز از طریق سکس و معضلات روزمره زنان حاملان ویروس اچ.آی.وی و مبتلایان به ایدز میگویند

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب