من از فرزندم متنفرم – تجاوز جنسی / ایدز

کف اتاق پر از خون بود. آنها همه را کشته بودند. همه، به غیر از آن کودک را. او هنوز روی سینه مادرش بود داشت پستان مادر مرده‌اش را می‌مکید

در جریان نسل کشی سال ۱۹۹۴ روآندا که از آن تحت عنوان تاریکترین فاجعه انسانی نیم قرن گذشته یاد می‌شود، علاوه بر کشته شدن ۸۰۰ هزار مرد، زن و کودک، به ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار زن تجاوز شد

ماری از قربانیان نسل‌کشی روآندا به همراه دخترش

genocide_victims-Jonathan_Torgovnik

 هزار جوان روآندایی که امسال ۲۰ ساله می‌شوند، فرزندان آن تجاوز جنسی گسترده‌اند

„همه می‌گویند ‚ببخش و فراموش کن‘. چطور می‌توانم فراموش کنم وقتی حتی یکی از آن مردها مجازات نشده است. چطور می‌توانم بگذرم وقتی هر روز آن مردها را می‌بینیم که آزادنه در خیابان‌های محله راه می‌روند. نه من نمی‌توانم فراموش کنم

با گذشت بیست سال از این واقعه، هنوز بسیاری از این مادران با دیدن فرزندانشان، نمی توانند آنها را دوست بدارند

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب

HIV & Vergewaltigung
اچ آی وی از طریق تجاوز جنسی

 male-rape-victim-uganda-007زمانیکه یک زن یا یک مرد مورد تجاوز قرار می گیرند. دراین موارد چه باید کرد؟

“دانشجوی دختری در هند توسط چند مرد مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد و پس از آن هم به شدت کتک زده می شود.”این از آن دست خبرهایی است که هر از گاهی در رسانه ها پررنگ می شوند. ما می خوانیم ، لحظه ای متاثر می شویم اما می گذریم. چه کمکی می توانیم کنیم. چه کاری از دستمان بر می آید برای فردی که این چنین آسیب دیده است

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب