داستان „لوقا الکساندر“ یک جوان 19 ساله مبتلا به اچ آی وی

نقش مهم آگاهیهای لازم از آمیزش جنسی در جوامع برای نوجوانان و جوانان
 
داستان „لوقا الکساندر“ یک جوان 19 ساله مبتلا به اچ آی وی

لوقا یک نوجوان مبتلا به ویروس اچ آی وی که از طریق اینترنت (آنلاین) در راه پیشگیری با ویروس اچ آی وی مبارزه میکند، معتقدست که آموزش در باره اچ آی وی در مدارس انگلیسی میبایست بهتر شود

Luke Alexander (19, left) with friends (photo: bbc.co.uk)

لوقا آلکساندر نوجوان 19 ساله میگوید، بسیاری از دانش آموزان از آگاهیها و اطلاعات مهم حیاتی که میتواند آنها را در مقابل اتفاقات جلوگیری قراردهد آگاه نیستند

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب