South Africa to use flavoured condoms to tackle HIV – آفریقای جنوبی برای مبارزه با اچ ای وی از کاندومهای طعم دار استفاده میکند

آفریقای جنوبی با استفاده از کاندوم های طعم دار به صورت پخش رایگان در دانشگاه ها و کالج برای مقابله با ویروس اچ آی وی مقابله میکند. دولت آفریقای جنوبی همچنین کاندوم رنگی و طعم دار در میان دانش آموزان برای پایان دادن به “ خستگی کاندوم “ به پخش آن پرداخته است

The condoms will be given out for free at universities and colleges

به اعتقاد آقای آرون متسو آلدی وزیر بهداشت آفریقای جنوبی میگوید بعد از یک بررسی نشان داد که استفاده از کاندوم های استاندارد درآفریقای جنوبی کاهش یافته است. به همین سبب ما برای استفاده دوباره کاندومی که کمتر مورد استفاده قرار میگرفت تصمیم گرفتیم یک تازگی و روح دیگری به آن ببخشیم و آنهم تولید کاندوم با طعم های گوناگون است

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب