“Kaboose AIDS” – A gift for AIDS-Patients
کابوس ایدز

ترانه ای پر گهر از سرزمینم  –  کابوس ایدز

Mahan-Salamat-01ترانه کابوس ایدز، پیامیست از سه هنرمند پرشرف و آزاده میهن عزیزمان ایران. ماهان سلامت و برادرارجمندش احمد رضا آهنگساز این ترانه، و نیز دکلمه این ترانه از پدر بزرگوارخانواده این دو برادر، به مثابه  پشتیبانی از تمامی قربانیان ایدز، آنانی که دیگر وجود عزیزشان با بسی تاسف و اندوه گرچه درمیان ما آشکارا قابل مشاهده نیست، اما یادشان در اعماق دل یکایک ما همواره جاودانه باقی خواهد ماند، این ترانه و آهنگ  بسیار زیبا و تعمق انگیز توسط این دو برادر پرمهرهموطن سروده و نواخته شده

همچنین این سروده، هدیه ایست پرارج به آندسته از انسانهایی که تاکنون نه تنها  با ویروس اچ آی وی و یا با بیماریهای  سخت اپورتونیستی ناشی از آن، یعنی ایدز که میباییستی هر روزه دست و پنجه نرم کنند بلکه ازسویی دیگر تبعیض و ننگ و افترا جامعه را به هر دلیلی بدوش خویش میکشند، چه درسرزمین گوهربارمان ایران و چه درهرسرای این جهان تقدیم شده است

 درهمه جوامع بشری عدم آشنایی ونداشتن آگاهی ازپدیده های متفاوت ، بویژه با مسائلی  از قبیل بیماریهای مزمن و کشنده آمیخته باشد ، طبیعیست که اجتماع  دروهله اول باعکس العملی توام با ترس ونگرانی روبرومیشود. تاکنون زمانیست بسیار که از تاریخ این بیماری میگذرد و نگون بختانه درجامعه ایرانی، این بیماری هرروزه فراگیرتر میشود وازسویی دیگر به یک تابو نیز تبدیل شده است

  بسیاری از انسانها بر این گمانند که اچ آی وی به جامعه شان زیان وارد میکند، زیرا از دیدگاه آنان این موارد در بین بیماران معتاد به مواد مخد، روسپی ها و … دیده میشود و نیزمعتقدند که نامبرده ها از طرززندگی غیرعادی وغیراخلاقی برخوردارند. درحالیکه این مسئله شامل تمام مردم جامعه چه اخلاقی یا غیراخلاقی، چه دانسته وچه ناخواسته میباشد.   این یک مشکل اجتماعی می باشد

به همین دلیل سعی من براینست که با آگاهی رسانی و شناخت هرچه بیشتردراین زمینه، این ترسها و تبعیض ها را از میان جامعه برداشته و به همیاری با حاملین ویروس ونیز بیماران ایدز بپردازم. پس بیاییم  با درک وهمیاری و شناخت حقوق انسانی دگرعضوهای جامعه، بدینسان اعتماد به نفس آنان را بالا برده  و شیوه ی زیستن با این موارد دشوار را آسانتر سازیم تا به بیقراری دگرعضوها امید بیشتری بخشیم

 همواره آرزوی  تندرستی توام با شادمانی را برای یکایک هم میهنان گرامی خواهانم. با مهرکیومرث

Mahan-Salamat-02 Mahan Salamat – Kaboose AIDS (320kbps)

  سرورگرامی آقای محمد سلامت، ماهان جان واحمد رضای عزیز درود بر شما خسته نباشید

Mahan-Salamat-03