„Mississippi Baby“ Now Has Detectable HIV, Researchers Find.
Große Enttäuschung: Mississippi-Baby nicht geheilt.
نا امیدی بزرگ: نوزاد می سی سی پی شفا پیدا نکرده

نا امیدی بزرگ در تحقیقات ایدز: نوزاد می سی سی پی شفا پیدا نکرده

نوزاد می سی سی پی مشهور که در سال 2010 بدنیا آمد,از همان بدو تولدش به ویروس اچ آی وی تشخیص داده شده بود. اکنون این کودک 4 ساله میباشد. پزشکان در همان ساعات اول شروع به درمان او با داروهای ترکیبی ضد ویروس اچ آی وی کردند که این درمان بمدت 18 ماه بطول انجامید. در تمام این مدت زمان, همواره هر چند یکبار خون این کودک در آزمایشگاه مورد بررسی  کامل قرار میگرفت. در این فاصله دیگر در خون او ویروسی دیده و یا تشخیص داده نشد. پس از این مدت 18 ماه پزشکان درمان او را قطع کردند زیرا انتظار میرفت که چون نوزاد تازه بدنیا آمده درمان را زود شروع کرده و همچنین تعداد ویروسها در خون او بسیار کم بوده است شاید توانسته اند که با کمک درمان, ویروس اچ آی وی را بطور کامل از خون و بدن این کودک زدوده و شفای کامل پیدا کرده باشد. از زمان قطع درمان این کودک 4 ساله تاکنون 2 سال است که میگذرد

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب