افزایش نگران‌کننده تعداد سالمندان رها شده درجامعه

Salmandan وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هشدار نسبت به افزایش سالمندان رها شده در جامعه، گفت: باید با توانمند‌سازی‌ گروه‌های تحت پوشش بهزیستی، نماینده صداهای خاموش باشیم.

علي ربيعي روز گذشته در مراسم توديع و معارفه روساي سازمان بهزيستي كه با حضور تعداد زيادي از نمايندگان كميسيون‌هاي مختلف مجلس برگزار شد، دليل جابه‌جايي مديران در سازمان بهزيستي را بهبود وضعيت اين سازمان عنوان كرد و گفت: ‌مردم‌داري، وفاداري سازماني و همچنين معرفت دكتر همايون هاشمي طي مدت فعاليت وي در سازمان بهزيستي نمايان بود و فردي كه تازه وارد اين حوزه مي‌شود، روح جديد و اعتماد تازه‌اي در سازمان ايجاد خواهد كرد و با شناختي كه از دكتر محسني بندپي داشتم، گزينه مناسبي براي سازمان بهزيستي بود.

كاهش آسيب‌هاي اجتماعي

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تأكيد بر اينكه بهزيستي بايد برنامه اصلي خود در سال‌هاي آينده را روي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي متمركز كند؛ به‌طوري كه زنان بي‌سرپرست، كودكان خياباني و افرادي كه هيچ‌كس نگران آنها نيست و سالمندان را حمايت كند، گفت: تعداد سالمندان رها شده در جامعه زيادشده است. در گذشته شاهد رها‌سازي‌ كودكان د‌ر جامعه بوديم اما براساس اطلاعات به‌دست آمده، اخيرا جمع‌آوري سالمندان رها شده در جامعه، زيادشده است و بر همين اساس بايد فكري اساسي براي اين موضوع كرد.

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب