سهم« کودکان کار» از بیماری ایدز در جامعه

بخش خبری „قانون“ در گفت وگو با رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

                                         متاسفانه در کشور ما استانداردهای سلامت اجتماعی از متوسط پایین ترآمده و در سطح بسیار پایین قرارگرفته است

شیوع ایدز در بین کودکان کار؛ موضوعی که چندی قبل از سوی وزارت بهداشت مطرح شد و چراغ خاموش، تبدیل به معضلی در جامعه ایرانی می‌شود. قرارداشتن در میان انبوه آلودگی ها، نبود کنترل بر رفتارهای روزانه آنها در محیط‌های شهری در کنار بعضا سوءاستفاده‌های جنسی از این کودکان زمینه را برای رشد ابتلا به ایدز در کودکان خیابانی بیشتر کرده است. «قانون» در گفت وگو با رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران به بررسی این معضل اجتماعی پرداخته است

Prevalence_of_HIV_among_ childrenدکتر مجید صفاری نیا با بیان اینکه هر روز بر آمار کودکان کار افزوده می‌شود و اینکه این کودکان در معرض افزایش شیوع بیماری ایدز هستند، می‌گوید: آماری در این زمینه نداریم و این موضوع به سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت مرتبط است ولی می‌توانیم بگوییم که بچه‌های کار در معرض بیماری ایدز قرار داشته، به‌این دلیل که این کودکان در تهدید رفتارهای پر مخاطره جنسی و سوءاستفاده‌های جنسی هستند. برخی نیز به دلایل مختلف به مواد مخدر وابستگی داشته و این وابستگی می‌تواند شیوه‌های نادرست مصرف را به سمت بیماری ایدز بکشاند. استفاده از سرنگ‌های آلوده نیز می‌تواند در شیوع آن موثر باشد. به هر حال این موارد می‌تواند برای کودکان کار نسبت به سایر کودکان عادی، در معرض آسیب پذیری و اختلالی به نام ایدز باشد