فسخ قرارداد کار، تبعیض به مبتلایان اچ آی وی یا معلول

فسخ قرارداد کار به دلیل ابتلا به اچ آی وی یا معلولیت، درآلمان برچیده شد

دادگاه عالی وزارت کار آلمان برای پشتیبانی جدی از کسانیکه اچ ای وی مثبت هستند و یا بیمار به ایدز میباشند، رسما قانون جدیدی را برای جلوگیری از تبعیض به این اشخاص تصویب کرد. طبق این تصویب نامه کسانیکه حامل ویروس اچ ای وی و یا بیمار به ایدز هستند، مانند سایر بیماران معلول بشمار آمده و از تمامی حقوق رسمی معلولین نیز برخورد دار هستند.

photo: AP

photo: AP

طبق قانون دادگستری وزارت کار آلمان فسخ قرارداد کارحاملین اچ آی وی برچیده شد. چند روز پیش سنات ششم در شهر ارفورت کشورآلمان، علاوه به رسمیت شناختن حق ادامه کارافراد اچ آی وی مثبت و بیماران ایدز به عنوان بیماران معلول، همچنین تصمیم گرفت که اینگونه اشخاص حتی در دوره کارآموزی و آزمایشی،  قراردادی نیز میتوانند به فعالیتها و شغل خود ادامه بدهند.  معلولیت انسانها نباید دلیلی برای زیان زدن به حقوق و سلب کار و زندگی آنان شود.

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب