پزشکانی که „زیر میزی“ را روی میز دریافت می‌کنند

دریافت دستمزدی اضافه بر آنچه به طور رسمی تعیین شده، در میان بسیاری از مشاغل رواج گرفته است. „زیر میزی“ پزشکان اما توجه را بیشتر جلب می‌کند، زیرا این گروه شغلی با جان و روان انسان‌ها سر و کار دارند.
015834407_30300

مرد جوان را نیمه‌جان و در حالی که دچار مرگ مغزی شده بود، نیمه‌شب کنار اتوبان پیدا کردند. پزشکان بیمارستان در معاینه اول تشخیص مرگ مغزی دادند، با اینحال او را به اتاق عمل بردند و بدون اطلاع خانواده „مغز مرده‌اش“ را جراحی کردند، ۵ کیسه خون، ساعت‌ها انتظار و صبح فردا، تمام.

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب