آغاز مناسب درمان اچ آی وی چه زمانیست؟

ابتلا به ویروس اچ ی وی از معدود بیماریهای عفونی می باشد که پس از تشخیص آن در در افراد مبتلا معمولا بطریق فوری آغاز نمیشود. بزرگترین و مهمترین دلیل آن به خاطر عوارض جانبی طولانی مدتی درمان آن می باشد که به اندازه کافی شناخته نشده بود.

Großer Erfolg: Immer mehr HIV-positive Menschen in Uganda nehmen antiretrovirale Medikamente ein. © Leo Lintang / Fotolia

Großer Erfolg: Immer mehr HIV-positive Menschen in Uganda nehmen antiretrovirale Medikamente ein.
© Leo Lintang / Fotolia

به همین سبب در گذشته به  افرادی که در سنین جوانی به این ویروس ابتلا می شدند و هنوز دارای سیستم ایمنی خوب و یا نسبتا قویی داشتند توصیه میشد که برای شروع درمان آن تا زمانیکه سلولهای کمکی آنها در مرز 350 عدد در هر میلی لیتر در خون میباشد میتوانند صبر کنند. زیرا که در زیر این رقم امکان هر گونه بیماریهای اپورتونیستی و شروع بیماری ایدز وجود دارد.
continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب