دلایل مهمی که شما می توانید عفونت „اچ آی وی“ را دریافت کنید

Amuzesh & Pishgiri
مردم در باره نوع انسانهایی که به ویروس اچ آی وی مبتلا می شوند فرضیاتی درست می کنند. برخی معتقدند که این مورد تنها برای اشخاصی که قاعدتا در فقرمالی بسر می برند و یا از یک نوع اقلیت اجتماعی در جامعه برخوردار هستند، از جمله زنان و مردان روسپی، مردان و زنان همجنسگرا و ترانسکشوال، همچنین معتادین به مواد مخدر را شامل می شود.

انسانهایی که با باورهای بظاهر مطمئنی که خود را این چنین قانع می کنند، در اشتباهی بسر می برند که روزی به یک بیداری تلخی مواجه خواهند شد. بیش از نیمی از جوانانی که با اچ آی وی زندگی می کنند از وضعیت ابتلا خودشان به اچ آی وی بی اطلاع هستند و عفونت اچ آی وی این چنین در حال افزایش است.

بنابرین در مورد نوع اشخاصی که به عفونت اچ ای وی مبتلا می شوند ساده لوح نباشید. زیرا هیچکس در برابر عفونتها ایمن نیست و تقریبا هر کسی یک تجربه ای دارد که می تواند زندگی یا سرنوشت خودش را تغییر بدهد.

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب