What is Harm Reduction? – کم کردن میزان زیان و خسارت

sniff_or_inject_drugsاگر دچار بیماری اعتیاد هستید فقط سرنگ و سوزن خود را که استریل و تازه باشد استفاده کنید تا بدینسان میزان خطر و زیان انتقال ویروس را کمتر کنید
سرنگ و سوزن استریل و تازه را میتوانید از داروخانه و یا دفتر‌های کمک رسانی به بیماران اچ آی وی تهیه کنید.

نکته مهم دیگراینستکه برای مصرف بعضی از مواد مخدر، مانند کوکایین و هرویین از لوله های نازکی برای کشیدن به بینی استفاده میشود. از آنجا که اینگونه مواد مخدر موجب زخمهای کوچکی در پوست و مخاط  درون بینی میشوند، میتوان ویروسهایی مانند هپاتیت و اچ آی وی را به داخل لوله انتقال داد.

 زمانی که  در همان ساعات اولیه فرد یا افراد دیگری بطور مشترک از این لوله آلوده به ویروس استفاده کنند، این ویروسها به آنها نیز بطور زنجیره ای انتقال می یابد. پس به همین سبب باید توجه داشت که هر فرد از لوله یا سرنگ یا هر گونه وسیله لازم شخصی خود بطور جداگانه مصرف کند تا میزان زیان به خود و همچنین به دیگران را کاهش داد.

بخشی از دفترچه راهنمای تندرستی شما و حقوق شما که در سال گذشته تدوین کردم.

برای دانلود و مطالعه این دفترچه کامل شما میتوانید به بالای صفحه وبسایت بخش مدارک و یا بر روی لینک پایین مراجعه کنید. کیومرث سراج الهی 

لینک: دفترچه راهنمای تندرستی شما و حقوق شما