اقامت برای حاملین به ویروس اچ آی وی و بیماران ایدزوهپاتیت درآلمان

Aufenthaltsrecht für HIV-infizierte und AIDS-kranke Menschen

اقدامات لازم برای دریافت اجازه اقامت برای حاملین به ویروس اچ آی وی و بیماران ایدز و هپاتیت در آلمان

STI-Broschuere 2012-07-01 - Titelseite

 برای حاملین به ویروس اچ آی وی که به آلمان مهاجرت میکنند میتوان دو راه حل را برای دریافت اجازه اقامت در نظر گرفت

اولین راه استفاده از ماده شصت، بند هفت قانون اقامت است، که طبق آن می توان بعلت الزامی بودن استفاده از حق درمان مانع از بازگرداندن مهاجرین به کشورشان گشت. و با استفاده از ماده بیست و پنج، بند سه قانون اقامت که طبق آن می توان به دلایل اجتماعی به اجازه ی اقامت در این کشور دست یافت

 راه دوم، وقتی که بدلیل پیچیدگی درمان بیماری مهاجراز توانایی و امکان مسافرت برخوردار نباشد، و به همین دلیل بازگرداندن مهاجر به کشورش دشوار و غیرممکن باشد

مهاجر بیمار بدین طریق طبق ماده شصت، بند آ قانون اقامت می تواند از اقامت مدارا بنام دولدونگ برخوردار گردد، زیرا که بازگرداندن او بدلایل ذکر شده ممکن نمی باشد. یکی دیگر از دلایل برای استفاده از این ماده قانونی می توان آن باشد که امکانات معالجه در کشور مهاجر مهیا نیست

غیر از امکانات ذکر شده، میتوان در موارد اضطراری به کمیسون عالی موارد دشوار مراجعه کرد، و با درنظر گرفتن شرایط دشوار اجتماعی و یا شخصی، امکان دریافت اجازه اقامت از طریق این ارگان طبق ماده بیست و سه، بند آ قانون اقامت نیز وجود دارد

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz und Gesundheit für Migranten
آگ گ قانون رعایت حقوق مساوری در بهداشت و درمان

همه شهروندان آلمان از حق خدمات بهداشتی و درمانی  برخوردارند، بدون فرق نهادن بین شهروندان و زمینه مهاجرت

شما نیز از هر گونه حقوق در دریافت اطلاعات، پیشگیری از بیماری، درمان و تامین بهداشتی و پزشکی برخوردار هستید. قانون رعایت حقوق مساوی در بهداشت و درمان یعنی

پیش گیری و مقابله با هرگونه تبعیض در مورد ملیت، عقیده دینی، جنسیت، سن و یا تمایلات جنسی. بنابراین همه ی شهروندان آلمان از حقوق مساوی برخوردارند. مانند: حقوق بشر- حقوق سلامتی و واکسیناسیون – همبستگی با بیماران حاملین به ویروس اچ آی وی – حق ورود به کودکستان و حق تحصیل برای کودکان حامل  به ویروس اچ آی وی در کنار دیگر کودکان.  کیومرث سراج الهی

Anlaufstellen für Menschen mit HIV/AIDS in Berlin:
آدرس مرکز ومشاوره کمک رسانی به اچ آی وی مثبت، ایدز،هپاتیت، دربرلین

Berliner AIDS-Hilfe e.V.
Kurfürstenstraße 130
10785 Berlin
Tel.: 030/88 56 40 – 0
www.berlin-aidshilfe.de

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist eine unabhängige Anlaufstelle für Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind.

اداره ضد تبعیض – برای همه انسانها میباشد. درهنگام رخداد هرگونه تبعیض به هردلیل، ازجمله ملیت ویا جنسیت، بیماری و….میتوانید برای حمایت از خویش با آدرس زیر کمک و راهنمایی بگیرید. همیشه برای مشاورت یا شکایت، تبعیضی که به شما روایت شده زمان، مکان، شواهد و یا مدارکی از رخداد خود تهیه کنید. اداره ضد تبعیض به همه توصیه میکند هنگام وقوع هر گونه تبعیض به هرفرد و هر جا، ازحقوق انسانی خویش یا  فرد دیگری نباید گذشت کرده و چشمان خود را بست، بلکه میبایست با پشتیبانی ازیکدیگر برضد تبعیض اقدام سازنده کرد

Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Glinkastr. 24
10117 Berlin
Tel: 030/18555-1865
www.antidiskriminierungsstelle.de
Montag – Freitag, 09:00-12:00, 13:00-15:00 Uhr

برای دانلود دفترچه روی همین سطر کلیک کنید. راهنمای تندرستی شما و حقوق شما:  نوشتار از کیومرث سراج الهی