خدمات“باشگاه ياران مثبت“ وایدز دربيمارستان امام خمينی

ارائه خدمات باشگاه ياران مثبت به بيماران بخش عفوني بيمارستان امام خمينی

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: باشگاه ياران مثبت واقع در بخش عفوني بيمارستان امام خميني، بيماران ايدزي كه عضو اين باشگاه هستند را تحت حمايت دارد

Fahne_Iran_Ey_Iranبه گزارش روابط عمومي مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) باشگاه ياران مثبت واقع در بخش عفوني بيمارستان امام خميني بيماران ايدزي كه عضو اين باشگاه هستند را تحت حمايت دارد و خدمات زير را به اعضاء ارائه مي نمايد
– اعضاي باشگاه، اطلاعات، منابع و مهارت هاي كسب شده از طريق برنامه هاي پيشگيري را در جهت ايمن سازي محلات و اطرافيان خويش به كار مي گيرند

– اعضاي باشگاه مبنايي براي گسترش فعاليت هاي ترويجي و حمايت طلبانه در جامعه و نزد تصميم سازان و برنامه ريزان در سطوح مختلف خواهند بود
اعضاي باشگاه در محيطي تواناساز، دوستانه، درد آشنا و صميمي، براي كاهش مشكلات و كسب آرامش معنوي و جسماني به يكديگر كمك مي كنند
– اعضاي باشگاه از طريق جلسات مشاوره، فعاليت هاي گروهي و ارتباطات فردي، مهارتهاي ضروريي براي كسب آرامش روحي، زندگي طبيعي و كنترل عوارض وجود ويروس در بدن را در خود تقويت مي كنند.ا عضاي باشگاه در قالب فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي و بسيج و تجهيز منابع، به تقويت برنامه هاي مقابله با آسيب هاي اجتماعي و كنترل اچ آي وي/ايدز اقدام مينمايند
بنابر اين گزارش، حقوق اعضاي باشگاه و افراد مبتلا به ايدز شامل موارد زير مي باشد
. هر شخصي آلوده به ايدز يا بدون آن حق دارد كه وضعيت ايدز خودش را محرمانه نگه دارد
اين بدين معني است كه: پزشكان نمي‌توانند وضعيت شخص مبتلا به اچ آی وی را به جامعه، ديگرمبتلايان يا هر كس ديگري آشكار كنند. يك پزشك تنها در صورت ضرورت جهت بهره مندي بيمار از تسهيلات پزشكي مي‌تواند وضعيت ايدز را فاش كند و بايد محرمانه بودن اطلاعات رعايت شود
در محيط كار هيچ مانعي براي شخص آلوده به ايدز براي بازگويي موقعيتش به همكاران يا كارفرما نيست
. در زندگي خصوصي، يك شخص حق دارد انتخاب كند كه آيا وضعيت ايدز خود را با والدين، خواهران و برادران دوستان، همسر و غيره در ميان بگذارد يانه. اين يك انتخاب شخصي مورد اين مسئله است و هيج اجبار قانوني براي آشكار كردن آن نيست، ولي بايد فرد اطلاعات دقيقي از راه‌هاي انتقال و پيشگيري داشته و طبق اصول اخلاقي در پيشگيري از انتقال آن به ديگران به ويژه همسر خود كوشا باشد. از اين رو هميشه توصيه مي شود كه رابطه جنسي محافظت شده داشته باشيد
تنها خود شخص (مرد يا زن) حق انتخاب دارد كه وضعيت ايدز خود را فاش كند يا نه. شما، من، كارفرما، پزشك، كاركنان، هيچ كس حق بر ملا كردن وضعيت ايدز كس ديگر را ندارد

Weiterlesen