اعتیاد وعواقب آن، راهنمای پیشگیری و درمان آن

Kinder + Drogen2 چگونه فرزندانمان را از خطر اعتیاد برهانیم

گام های نخست

اولین گام مهم  برای پیشگیری و كمك به فرزندان این است كه والدین ، خود به مواد مخدر معتاد نشوند .  این  مربوط به زمانی است كه پدر و مادر هنوز صاحب فرزندی نشده اند . موادی همچون  نیكوتین و الكل  بر روی جنین  به ویژه  در سه هفته نخست بارداری اثرات مخربی بر جای می گذارد . پژوهش ها حكایت از آن دارند نوزادانی كه از مادران معتاد به دنیا می آیند ممكن است در مراحل زندگی ، بیشتر در معرض خطر اعتیاد قرار گیرند. وانگهی كارشناسان د ر این مورد هم عقیده اند كه توجه  مهرآمیز، در شكوفایی خود ارزشمندی، به طور همیشگی اهمیت دارد و كمبود آن دلیل عمده  پناه بردن به دامن مواد مخدر است. بنابراین پیش  از شروع دوران تحصیل باید رهنمودهای رفتاری خانوادگی چون درستی و شرافت ، انصاف ، عدالت ، احترام به دیگران و رعایت قانون را بنیان نهاد

نخستین درس ها

به محض این كه كودك شما به سنی رسید  كه تا حدی خوب را از بد شناخت، به وی بفهمانید كه امكان دارد برخی فرآورده ها از آن جمله مواد شوینده  و پاك كننده ها ، هوا پخش ها و داروها سمی باشند

دوران دبستان

بچه های پنج  تا نه ساله از راه تجربه اندوزی چیز می آموزند . در چنین سنینی آنان قادرند از واقعیات  به توهمات و خیالبافی پرداخته و باز به دنیای واقعی برگردند بی آنكه حتی تفاوت این دو را باز شناسند . به هر حال آنچه  را كه می بینند برایشان كاملاً حقیقی و باورنكردنی است

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب