فیلم مستند: ماده مخدر«شیشه» نسل جوان در خطر فروپاشی

ایسنا: قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به کاهش مصرف مواد مخدر سنتی در بین معتادان اشاره و تصریح‌کرد: افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی به ویژه شیشه در بین جوانان زنگ خطری برای جامعه است

فیلم مستند تکان دهنده زنان معتاد به شیشه در ایران

به گزارش تعامل، شیشه محرکی صنعتی است که اکنون در بین جوانان رایج شده و حتی گریبانگیر قشر تحصیل کرده نیز شده است که با عناوین متفاوتی قربانیان خود را می فریبد، داروی موثر ضد چاقی، گاهی ضد افسردگی و یا ضد استرس لیکن با هرنقابی که سربرون آورد تلفات زیادی به جای می گذارد.  اعتیاد به این محرک مرگبار دره مان لحظه آغازین مصرف شروع می شود، معتاد پس از تدخین آن، دچارگمانه های سرخوشانه ای می شود که از مه غلیظی از ابهام سر برون آورده است. ناگهان هیجان تحریک می شود و برتخیل تازیانه می زند وآن را همچو اسبی سرکش به جولان در می آورد. قربانی خود را در برزخی از خواب وبیداری جا می گذارد.

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب