Condoms For Safer Sex

Condoms work by forming a barrier between the penis and anus, vagina, or mouth. The barrier keeps one partner’s fluids from getting into or on the other. And condoms reduce the amount of skin-to-skin contact. There are two main kinds of condoms — latex condoms and female condoms.

How to Put On A Condom

  • Latex condoms are great safer sex tools for anal or vaginal intercourse. They are easy to get at a pharmacy, grocery store, or at a Planned Parenthood health center. They are cheap. And they come in a variety of shapes, sizes, and textures. You can learn how to put on a condom by watching this brief film.
  • People with latex allergies can use condoms made of polyurethane. They also make sex safer, but they are not as widely available as latex condoms.
  • Female condoms reduce your risk of infection, too. Female condoms aren’t quite as easy to find as latex condoms, but they are available in some drugstores and many Planned Parenthood health centers. You can also order them online if you can’t find them in your neighborhood. Follow the instructions on the package for using female condoms correctly.

Source:  Planned Parenthood

زندگی یک بانوی نمونه و دلیر ایرانی با اچ آی وی

پس از پایان مطالعه این مقاله روی لینک زیر کلیک کرده و شرح ویدئویی یک بانوی نمونه ایرانی و فرزندان دلیرش را ببینید و بشنوید.

درهمه جوامع بشری عدم آشنایی ونداشتن آگاهی ازپدیده های متفاوت، بویژه با مسائلی که از قبیل بیماریهای مزمن و کشنده آمیخته باشد. طبیعیست که اجتماع دروهله اول باعکس العملی توام با ترس ونگرانی روبرو میشود. زندگی با یک پدیده ی جدی، و یک بیماری در واقع کشنده، می تواند به شدت هراس انگیز و سخت باشد. بسیاری از این حاملین درهفته ها و ماههای اول دچار سردرگمی، احساس گناه و خود کم بینی ویا از دست دادن اعتماد بنفس شده ودچارافسردگی میشوند. بعضی اوقات تنها ماندن با این فشارهای روحی گسترده مبتلایان دست به خودکشی می زنند.همواره با گذشت سالهای درازهنوزهم هراس، تعصب و شناخت اشتباه و عدم دانش درست در جامعه در مورد اچ آی وی/ ایدز وجود دارد. افراد حامل ویروس اچ آی وی ممکن است توسط نزدیک ترین افراد به آنها مورد تهمت و دشمنی و قرار گیرند.

برخی انسانها از روبرو شدن با مسئله اچ آی وی، وایدزهراس دارند. این یک مشکل اجتماعی می باشد. بسیاری از آنها بر این گمانند که اچ آی وی به جامعه شان زیان وارد میکند، زیرا از دیدگاه آنها این موارد در بین بیماران معتاد به مواد مخدر، روسپی ها و … دیده میشود چون همه ی نامبرده ها از طرز زندگی غیرعادی وغیراخلاقی برخوردارند. درحالیکه این مسئله شامل حال تمام مردم جامعه چه اخلاقی یا غیراخلاقی، چه دانسته وچه ناخواسته میباشد. بدیهیست که جوامع هر گروه اجتماعی را که با آن برخورد نداشته و با آن آشنایی ندارند غیر طبیعی می پندارند.

تهمت وتوهین هایی که به افراد اچ آی وی/ ایدز در جامعه داده می شود معمولا دلیل می شود که این افراد وضعیت سلامت خود را با دیگران در میان نگذارند. داشتن رابطه ی جنسی در حالی که می دانند ممکن است به دیگران نیز انتقال دهند نیزراحت نیست. بعضیها ترس ازتنها ماندن، از دست دادن همسر، فرزند ویا خواهرو برادر،همسایه و دوستانشان ونیزبیماری و مرگ هراسانند.

انگ، تبعیض و ترس شایع‌ترین نگرانی در ارائه دهندگان خدمات به بیماران است. به همین دلیل کادر درمانگر در مواردی از مواجهه با بیماران خودداری می‌کنند. ترس از انگ، احساس اضطراب، ناامیدی، افسردگی، استرس، کیفیت زندگی درک شده پایین‌تر از جمله مشکلاتی است که متعاقب ابتلای به بیماری در افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی – ایدز دیده می‌شود.

با ارتقای آگاهی عامه مردم و بهبود ارائه خدمات می‌توان ضمن رفع پیامدهای روانی بیماران، باعث بهبود کیفیت زندگی مبتلایان شد. از طرفی از انتشار بیشتر بیماری به دلیل عدم افشای آن در خانواده، مراکز ارائه خدمات و درارتباط با شریک جنسی پیشگیری کرد.

تنها راه برای پیشگیری با اینگونه بیماریها بویژه بیماریهای آمیزشی و همچنین اعتیاد به مواد مخدر پیش از هر چیز مبارزه با انگ و توهین مهر و تبعیض همچنین پاک کردن مغز و افکار بیماربرخی از ما مردم جامعه است. باید بپذیریم که در همه جوامع این گونه بیماریها و نواقص وجود دارد. باید به دلایل و ریشه اصلی آنها همراه با بردباری و پشتیبانی از بیماران و همچنین برنامه ریزی درست آگاهی رسانی و کوشش بسیار مبارزه کرد.

سنگ انداختن و نمک پاشیدن به زخم انسانها و زیر پرسش بردن نحوه چگونگی زندگی شخصی مردم٬ زدن انگ و توهین به بیماران که  تمامی اینها از کمبود آگاهی علمی توام با ترس سرچشمه میگیرد. مردم سرزمینهایی دیگر هم برای فرهنگ سازی نسبت به حقوق انسانی بیماران بهای زیادی داده اند. من از سوی خودم  بعنوان یک مشاور بهترین راه را تداوم و پشتکار جدی در کار توضیحی و آگاهی دادن انتخاب کردم. این راه گرچه طولانیست ولی کار سازترین و کاملا ریشه ایست. بهترین سلاح در برابر نادانی دانش و یادگیری٬ آگاهی دادن و همواره ترویج مداوم آنهاست.


کیومرث سراج الهی، مشاور و مدد کار سیستم بهداشت و درمان درآلمان، پیشگیری از بیماریهای آمیزشی و اعتیاد همچنین همکار افتخاری با سازمان کمکرسانی ایدز در برلین

فیلم مستند: ماده مخدر«شیشه» نسل جوان در خطر فروپاشی

ایسنا: قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به کاهش مصرف مواد مخدر سنتی در بین معتادان اشاره و تصریح‌کرد: افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی به ویژه شیشه در بین جوانان زنگ خطری برای جامعه است

فیلم مستند تکان دهنده زنان معتاد به شیشه در ایران

به گزارش تعامل، شیشه محرکی صنعتی است که اکنون در بین جوانان رایج شده و حتی گریبانگیر قشر تحصیل کرده نیز شده است که با عناوین متفاوتی قربانیان خود را می فریبد، داروی موثر ضد چاقی، گاهی ضد افسردگی و یا ضد استرس لیکن با هرنقابی که سربرون آورد تلفات زیادی به جای می گذارد.  اعتیاد به این محرک مرگبار دره مان لحظه آغازین مصرف شروع می شود، معتاد پس از تدخین آن، دچارگمانه های سرخوشانه ای می شود که از مه غلیظی از ابهام سر برون آورده است. ناگهان هیجان تحریک می شود و برتخیل تازیانه می زند وآن را همچو اسبی سرکش به جولان در می آورد. قربانی خود را در برزخی از خواب وبیداری جا می گذارد.

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب