تائید دارویی بسیارموفق بنام استریبیلد در زمینه اچ آی وی / ایدز

ساير اقدامات اين سازمان شامل است بر تأييد نخستين مورد آزمون سريع  تست اچ آی وی که در منزل انجام مي‌شود و بدون نسخه در دسترس است

STRIBILD (elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir DF) 150/150/200/300mg tablets by Gileadتأييد اولين دارو براي پروفيلاکسي پيش از تماس توام با انجام نزديکي مطمئن‌تر براي کاهش احتمال عفونت از راه نزديکي در بزرگسالان پرخطر و براي درمان افرادي که در کشورهايي با شيوع فراوان اپيدمي اچ آی وی زندگي مي‌کنند.

سازمان اف دی ای  اين رژيم تک درماني را مورد تأييد قرارداده است. اين قرص که يک بار در روز مصرف مي‌شود اکنون با نام استريبيلد وارد بازار شده و ترکيبي از دو داروی تائید شده در گذشته ویک اینتگراز جدید و یک تقویت کننده که درمجموع  از چهار داروی ترکیب شده میباشد. این ذاروی جدید.  
در ۱۴۰۸ بيمار بزرگسال، ايمني و تأثير بخشي استريبيلد مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين بيماران قبلاً تحت درمان قرار نگرفته بودند و اين بار طي دو کارآزمايي دو سو ناآگاه تحت درمان قرار گرفته‌اند. بيماران به صورت غيرانتخابي در کارآزمايي اول از استريبيلد  يک بار درروز استفاده کردند و در کارآزمايي دوم از استريبيلد يا ترووادا به اضافه‌ي آتازاناوير و ريتوناوير يک بار در روز استفاده شد.
اين بررسي‌ها براي اندازه‌ گيري درصد بيماراني طرح‌ ريزي شده بود که بعد از ۴۸ هفته داراي مقدار اچ آی وی غيرقابل تشخيص در خون بودند. نتايج حاکي از آن بود که ميان ۸۸ و ۹۰% بيماران تحت درمان با استريبيلد داراي مقدار اچ آی وی غيرقابل تشخيص در خون هستند.
مانند برچسب بسياري از ساير داروها که در درمان اچ آی وی  به کار مي‌رود، روي برچسب استريبيلد به بيماران و کارمندان مراقبت از سلامت گوشزد شده است که دارو ممکن است سبب انباشت اسيدلاکتيک در خون و بروز مشکلات وخيم کبدي شود.
در برچسب دارو ذکر شده است که استريبيلد براي درمان عفونت ويروس هپاتيت  بی مورد تأييد نيست
عوارض جانبي شايع اين دارو که در کارآزمايي‌هاي باليني مشاهده شده عبارتند از تهوع و اسهال  
عوارض جانبي وخيم‌ دارو شامل است بر مشکلات جديد يا رو به وخامت کليه، کاهش تراکم مواد معدني استخوان، توزيع مجدد چربي و تغييرات در سيستم ايمني.