زندگی یک بانوی نمونه و دلیر ایرانی با اچ آی وی

پس از پایان مطالعه این مقاله روی لینک زیر کلیک کرده و شرح ویدئویی یک بانوی نمونه ایرانی و فرزندان دلیرش را ببینید و بشنوید.

درهمه جوامع بشری عدم آشنایی ونداشتن آگاهی ازپدیده های متفاوت، بویژه با مسائلی که از قبیل بیماریهای مزمن و کشنده آمیخته باشد. طبیعیست که اجتماع دروهله اول باعکس العملی توام با ترس ونگرانی روبرو میشود. زندگی با یک پدیده ی جدی، و یک بیماری در واقع کشنده، می تواند به شدت هراس انگیز و سخت باشد. بسیاری از این حاملین درهفته ها و ماههای اول دچار سردرگمی، احساس گناه و خود کم بینی ویا از دست دادن اعتماد بنفس شده ودچارافسردگی میشوند. بعضی اوقات تنها ماندن با این فشارهای روحی گسترده مبتلایان دست به خودکشی می زنند.همواره با گذشت سالهای درازهنوزهم هراس، تعصب و شناخت اشتباه و عدم دانش درست در جامعه در مورد اچ آی وی/ ایدز وجود دارد. افراد حامل ویروس اچ آی وی ممکن است توسط نزدیک ترین افراد به آنها مورد تهمت و دشمنی و قرار گیرند.

برخی انسانها از روبرو شدن با مسئله اچ آی وی، وایدزهراس دارند. این یک مشکل اجتماعی می باشد. بسیاری از آنها بر این گمانند که اچ آی وی به جامعه شان زیان وارد میکند، زیرا از دیدگاه آنها این موارد در بین بیماران معتاد به مواد مخدر، روسپی ها و … دیده میشود چون همه ی نامبرده ها از طرز زندگی غیرعادی وغیراخلاقی برخوردارند. درحالیکه این مسئله شامل حال تمام مردم جامعه چه اخلاقی یا غیراخلاقی، چه دانسته وچه ناخواسته میباشد. بدیهیست که جوامع هر گروه اجتماعی را که با آن برخورد نداشته و با آن آشنایی ندارند غیر طبیعی می پندارند.

تهمت وتوهین هایی که به افراد اچ آی وی/ ایدز در جامعه داده می شود معمولا دلیل می شود که این افراد وضعیت سلامت خود را با دیگران در میان نگذارند. داشتن رابطه ی جنسی در حالی که می دانند ممکن است به دیگران نیز انتقال دهند نیزراحت نیست. بعضیها ترس ازتنها ماندن، از دست دادن همسر، فرزند ویا خواهرو برادر،همسایه و دوستانشان ونیزبیماری و مرگ هراسانند.

انگ، تبعیض و ترس شایع‌ترین نگرانی در ارائه دهندگان خدمات به بیماران است. به همین دلیل کادر درمانگر در مواردی از مواجهه با بیماران خودداری می‌کنند. ترس از انگ، احساس اضطراب، ناامیدی، افسردگی، استرس، کیفیت زندگی درک شده پایین‌تر از جمله مشکلاتی است که متعاقب ابتلای به بیماری در افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی – ایدز دیده می‌شود.

با ارتقای آگاهی عامه مردم و بهبود ارائه خدمات می‌توان ضمن رفع پیامدهای روانی بیماران، باعث بهبود کیفیت زندگی مبتلایان شد. از طرفی از انتشار بیشتر بیماری به دلیل عدم افشای آن در خانواده، مراکز ارائه خدمات و درارتباط با شریک جنسی پیشگیری کرد.

تنها راه برای پیشگیری با اینگونه بیماریها بویژه بیماریهای آمیزشی و همچنین اعتیاد به مواد مخدر پیش از هر چیز مبارزه با انگ و توهین مهر و تبعیض همچنین پاک کردن مغز و افکار بیماربرخی از ما مردم جامعه است. باید بپذیریم که در همه جوامع این گونه بیماریها و نواقص وجود دارد. باید به دلایل و ریشه اصلی آنها همراه با بردباری و پشتیبانی از بیماران و همچنین برنامه ریزی درست آگاهی رسانی و کوشش بسیار مبارزه کرد.

سنگ انداختن و نمک پاشیدن به زخم انسانها و زیر پرسش بردن نحوه چگونگی زندگی شخصی مردم٬ زدن انگ و توهین به بیماران که  تمامی اینها از کمبود آگاهی علمی توام با ترس سرچشمه میگیرد. مردم سرزمینهایی دیگر هم برای فرهنگ سازی نسبت به حقوق انسانی بیماران بهای زیادی داده اند. من از سوی خودم  بعنوان یک مشاور بهترین راه را تداوم و پشتکار جدی در کار توضیحی و آگاهی دادن انتخاب کردم. این راه گرچه طولانیست ولی کار سازترین و کاملا ریشه ایست. بهترین سلاح در برابر نادانی دانش و یادگیری٬ آگاهی دادن و همواره ترویج مداوم آنهاست.


کیومرث سراج الهی، مشاور و مدد کار سیستم بهداشت و درمان درآلمان، پیشگیری از بیماریهای آمیزشی و اعتیاد همچنین همکار افتخاری با سازمان کمکرسانی ایدز در برلین