یونیسف: ۱۲۵ ميليون کودک دختر و زن در دنيا ختنه شده اند

صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل متحد می گويد در دهه آينده بيش از ۳۰ميليون دختر در معرض خطر ختنه شدن قرار دارند.

Unicefگزارش مهتاب وحیدی راد در مورد ختنه زنان

رادیو فردا، 24.07.2013: براساس تازه ترين گزارش يونيسف با وجود نزديک به يک قرن تلاش برای متوقف کردن ختنه زنان، هم اکنون بيش از ۱۲۵ ميليون کودک دختر و زن در دنيا ختنه شده اند که بيشترشان در آفريقا و خاورميانه زندگی می کنند

کشورهای سومالی، گينه نو، جيبوتی و مصر بالاترين آمار ختنه زنان را دارند، در اين کشورها از هر ده زن ۹ نفرشان و اغلب در سنين کودکی ختنه شده اند.
چاد، گامبيا، مالی، سنگال، سودان و يمن هم طی سال های اخير هيچ کاهش چشمگيری در زمينه ختنه زنان نداشته اند

کشورهايی که مردمش ختنه زنان را يک دستور مذهبی می دانند و معتقدند از اين طريق بکارت دختران حفظ می شود.
عمل ختنه زنان و قطع کليتوريس، بخش خارجی اندام تناسلی دختران معمولا توسط ماماهای محلی و بدون امکانات بهداشتی انجام می شود و عوارض جسمی از قبيل عفونت، نازايی و دردهايی شديد را به همراه دارد

تحقيقات نشان می‌دهد که علاوه بر مشکلات جسمی، عمل ختنه باعث کاهش تمايلات جنسی زن و مشکلات روحی ناشی از اين نقص عضو می شود.
گيتا رائو گوپتا معاون مدير اجرايی يونيسف می گويد روشن است که قانون به تنهايی کافی نيست و نمی تواند از ختنه زنان جلوگيری کند

صندوق حمايت از کودکان نقش آموزش را حياتی دانسته و گفته است که بالابردن سطح آموزش خانواده ها به ويژه مادران می تواند به تغييرات موثر اجتماعی و توقف ختنه زنان منجر شود

يونيسف ختنه دختران را نقض حقوق اوليه انسانی و تعدی به سلامت کودکان دختر می داند و از تمام کشورهای جهان خواستار محکوميت اين عمل و مبارزه با آن شده است

يونيسف اين گزارش را براساس اطلاعات به دست آمده از ۲۹ کشور طی ۲۰ سال گذشته  تهيه کرده و نوشته که در برخی از اين کشورها هم اکنون تعداد قابل توجهی از مردان هم با عمل ختنه زنان مخالفند
در کشورهای مختلف اروپايی و حتی برخی کشورهای آفريقايی قوانينی رسمی عليه انجام ختنه زنان وضع شده است با اين وجود عمل ختنه زنان در کشورهای افريقايی و حتی مهاجران اين کشورها در اروپا هنوز هم انجام می شود.

برگرفته از سایت اینتگراسیون ایرانیان در آلمان