مهاجرین و مواظبتهای پزشکی پناهجویان درآلمان

Armut und Gesundheit – فقر و سلامتی

STI-Broschuere 2012-07-01 - Titelseiteمهاجرین در بیشتر موارد از خدمات بهداشتی کمتری برخوردار هستند تا شهروندان بومی، و دلیل آن موانع فرهنگی، کمبود شناخت حقوق اجتماعی و زبان است که دسترسی به خدمات پزشکی را  دشوار می کند.همچنین بدلیل نیازمندی مالی، برای بسیاری از شهروندان مراجعه به پزشک و تهیه ی دارو های گران و آزمایش ها و یا واکسن ها دشوار می باشد

Einwanderung und Gesundheitspolitik سیاست درمانی و مهاجرت

پرسشهای زیادی در مورد حقوق قانونی و مالی وجود دارند. بعنوان مثال، شرایط شخصی که از اجازه قانونی اقامت برخوردار نیست، و به ویروس اچ آی وی مبتلا است، چگونه می باشد؟ آیا این شخص می تواند از خدمات درمان و آزمایش برخوردار شود؟ برای میهمانان بازدیدکننده امکان معالجه در بیمارستان در شرایط اضطراری موجود است ( تماس تلفنی خدمات اضطراری مانند مشاروه ایدز، و یا کمک رسانی ایدز برلین برای همگان 19411) میباشد

Medizinische Betreuung für geduldete oder abgelehnte Asylbewerber

 مواظبت های پزشکی برای پناهجویانی که حکم خروج از کشور دریافت کرده‌اند و 

تحمل) دریافت کرده‌اند – Duldung)  آنهایی که حکم

اگر پناهندگی یا اقامت شما مورد قبول دولت آلمان قرار نگرفته و دولت آلمان از شما تقاضای بازگشت به کشورخودتان را کرده یا این که به طورموقت به شما اجازه ماندن در خاک آلمان را داده است شما به خودی خود اجازه کار در این کشوررا ندارید و بیمه (درمانی) نیزنیستید در این صورت دولت هزینهٔ درمان شما را میپردازد

برابر با قانون عملکرد متقاضیانِ پناهندگی(پناه جویان)شما حق درمان بیماریهای خود و تمامی‌ معالجات دوران بارداری را نیزدارید. زنان باردار بدون اقامت معمولا برای یک مدت معینی قبل و بعد از زایمان اقامت تحمل یا دولدونگ دریافت میکنند. از این گذشته شما اجازه و حق درمان بیماریهایی را دارید که درصورت عدم درمان آن‌ها خطرمرگ وجود داشته باشد مانند: ایدزویا هپاتیت. برای درمان بیماریها میتوانید به ارگانهای همیاری آدرس های زیررجوع کنید

Infos zum Thema Migration & Asyl:      www.asyl.net
Hilfe für Flüchtlinge:                             www.proasyl.de
Flüchtlingsberatungsstellen:                 www.igfm.de
Migrationsberatungsstellen:                 http://webgis.bamf.de

*************************************************************************************************

Medizinische Betreuung für Illegalisierte

!مواظبت های پزشکی برای انسانهایی که مدرک اقامت، پاسپورت ندارند

اگرشما درآلمان بدون داشتن اقامت زندگی میکنید، نمیتوانید خود را بیمه کنید و ازمزایای آن بهره مند شوید. امابا داشتن شرایطی مانند پناهجویی و تحمل، میتوانید بر پایه قانون عمل‌کرد پناه جویان از اینگونه امکانات برخوردار شوید

دفتر کمک رسانی پزشکی به پناهجویان، افراد بدون اقامت و بیمه درمانی را بی نام و نشان و رایگان، درهر زمانی که نیاز به پزشک و درمان داشته باشند به پزشکان و متخصصین مربوط به بیماری شان معرفی میکند

Medibüro
Gneisenaustr. 2a
Hinterhof, Aufgang 3, 2. Stock
10961 Berlin-Kreuzberg
U-Bahnhof Mehringdamm, U6 / U7
Telefon: 030/6946746
www.medibuero.de
montags & donnerstags, von 16:30 Uhr – 18:30 Uhr

 

Malteser Migranten Medizin Berlin

 پزشکانی وجود دارند که شما را گمنام، رایگان و بدون نیاز به نام و نشانی شمارا درمان میکنند، هنگامی که شما نیاز به ضرورت‌های پزشکی پیدا کنید یا اینکه  آبستن  باشید.اما چنانچه  دچار آسیب دیدگیهای شدید جسمی (مانند تصادف) شدید، بی گمان خود را به بیمارستان رسانده یا اینکه بگذارید شما را به بیمارستان منتقل کنند

  اگر شما بیماری مزمن دارید و همواره نیاز به دارو و مراقبت های پزشکی دارید، دسترسی به این دارو ها ومراقبت ها دشوار خواهد بود و هزینه‌های درمان را خودبه تنهایی پرداخت خواهید کرد
پس برای جلو گیری یا کاستن این هزینه‌ها و راهیابی برای درمان، بی گمان به ارگان ها ونهاد های همیاری کننده و یا اداره های بهداشت مراجعه کنید

Malteser Migranten Medizin Berlin
Aachener Str. 12
10713 Berlin-Wilmersdorf
Telefon: 030/82722600
www.malteser-migranten-medizin.de
dienstags, mittwochs & freitags von 9 – 15 Uhr

Notfallbehandlung im Krankenhaus – بیمارستان

برای درمان بیماریها در بیمارستان، دکتر شما میبایست تصمیم بستری شدن شما را بگیرد و دستور کتبی‌ آن را ابلاغ کند. در این صورت مدارک زیر را با خود به بیمارستان همراه ببرید

 کارت بیمه درمانی –

 دستور کتبی بستری از دکتر –

             کارت شناسایی یا پاسپورت-

اما چنانچه نیاز به کمکهای اولیه پیدا کردید یا این که دچار آسیب دیده گیهای جسمی‌ شدید؛ میتوانید بی درنگ و بدون پزشک به بیمارستان مراجعه کنید

اگردراثر بیماریها و درد شدید قدرت حرکت و رفتن به بیمارستان را ندارید، میبایست یا خودتان یا یک نفر دیگر با ضرورتهای پزشکی‌ با تلفن ۱۱۲ تماس بگیرید تا شما را با آمبولانس به بیمارستان انتقال دهند. در بیشتر بیمارستانها پرسنل آنجا گذشته از زبان آلمانی‌ به زبانهای دیگر نیز صحبت میکنند

برای دانلود دفترچه  روی همین سطر کلیک کنید. راهنمای تندرستی شما و حقوق شما:  نوشتار از کیومرث سراج الهی