فسخ قرارداد کار، تبعیض به مبتلایان اچ آی وی یا معلول

فسخ قرارداد کار به دلیل ابتلا به اچ آی وی یا معلولیت، درآلمان برچیده شد

دادگاه عالی وزارت کار آلمان برای پشتیبانی جدی از کسانیکه اچ ای وی مثبت هستند و یا بیمار به ایدز میباشند، رسما قانون جدیدی را برای جلوگیری از تبعیض به این اشخاص تصویب کرد. طبق این تصویب نامه کسانیکه حامل ویروس اچ ای وی و یا بیمار به ایدز هستند، مانند سایر بیماران معلول بشمار آمده و از تمامی حقوق رسمی معلولین نیز برخورد دار هستند.

photo: AP

photo: AP

طبق قانون دادگستری وزارت کار آلمان فسخ قرارداد کارحاملین اچ آی وی برچیده شد. چند روز پیش سنات ششم در شهر ارفورت کشورآلمان، علاوه به رسمیت شناختن حق ادامه کارافراد اچ آی وی مثبت و بیماران ایدز به عنوان بیماران معلول، همچنین تصمیم گرفت که اینگونه اشخاص حتی در دوره کارآموزی و آزمایشی،  قراردادی نیز میتوانند به فعالیتها و شغل خود ادامه بدهند.  معلولیت انسانها نباید دلیلی برای زیان زدن به حقوق و سلب کار و زندگی آنان شود.

بنابرین چون در کشور آلمان هیچ قانونی برای محدویت و تبعیضی برای اجازه کسب و کار و همچنین فسخ قرارداد کاری به دلیل معلولیت انسانها از سوی ادارات و کارفرمایان وجود ندارد، به همین جهت اشخاص دارای اچ آی وی و بیماران ایدز، تا زمانیکه خود تمایل و توانایی کارکردن دارند به مانند سایر معلولین از این حقوق برای شاغل شدن و یا ادامه کسب و کار برخوردارهستند. اکنون با این رای دادگاه، بطور رسمی هیچ اداره یا کارفرمایی اجازه فسخ قرارداد کاری آنها را ندارد.

البته  در باره دو مورد شکایاتی که چندی پیش در باره فسخ قرارداد کاری اشخاصی که بعنوان دستیار تکنسینهای مواد شیمیایی شاغل بودند و یا نمونه دیگری که یک شخص حامل ویروس اچ ای وی هنگامیکه در یک شرکت داروسازی در دوران کارآزمایی خود توسط کارفرمایش مورد ظلم وستم تبعیض قرار گرفته بنوعی که پس از آگاهی کارفرما از وضعیت سلامتی این شخص منجر به فسخ فوری قرارداد کارش و سرانجام از کار بیرون رانده شده بود را دادگاه شهر ارفورت مستقلا تصمیمی نگرفته و بررسی پرونده این دو نمونه  را به دادگاه عالی وزارت کار در شهر برلین سپرد. انتظار میرود که این افراد مورد تبعیض واقع شده نیز دوباره به جایگاه شغلی خود بازگردانده شوند.


نوشتار و ترجمه قسمتی از مقاله ی در سایت رسمی پزشکان آلمان

کیومرث سراج الهی, مشاور و مددکار اجتماعی سیستم بهداشت، پیشگیری و درمان بیماریهای آمیزشی بویژه برای مهاجرین ساکن آلمان.