روز جهانی معلولین ۱۲ آذرماه برابر سوم دسامبر را گرامی بداریم

شعار امسال روز جهانی معلولان، از سوی سازمان بهداشت جهانی „یک روز برای همه“ تعیین شده است.

روز جهانی معلولین از سال ۱۹۹۲ که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شد، هر ساله در ۱۲ آذر برابر ۳ دسامبر برگزار می‌شود. هدف از تعیین این روز احترام به کرامت و ارزش نهادن به حقوق و رفاه شخصی هر انسانی است که با روز معلولین می بایست به هریک ازما یاد آوری شود.

Behinderungدر روز بین المللی افراد مبتلا به معلولیت، از سازمان ها و ارگان ها خواسته می شود که با پرداختن به نگرانی ها و مشکلات افراد معلول جامعه بپردازند. همچنین از سازمانهای دولتی در خواست می شود که با فراهم آوردن جشن ها و مراسم بزرگداشت این روز از معلولین دعوت شود تا با شرکت فعال خود مشکلات و خواسته های خود را بیان کنند و از مسولین بخواهند تا به ناهنجار ی های اجتماعی آنان رسیدگی شود.

همچنین با ارتقاء دادن رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیتهای مختلف، و افزایش آگاهیهایی بوده است که می‌بایست با پیوستن افراد معلول در تمامی جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراهم شود. از جمله برای دسترسی بیشتر به خدمات بهداشتی، مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری همچنین آسان نمودن شرایط مناسب برای تحصیل و اشتغال آنان جهت بهبود کیفیت زندگی و کاستن در فقر اجتماعی در حد توانایی جسمی و روحی معلولین  می توان اشاره کرد.

طبق آخرین اخبار بهداشت آلمان یک میلیارد انسان در جهان از معلولیت های گوناگون جسمی و روحی برخوردار می باشند که زندگی آنان با فقر اقتصادی گره خورده است و این فقر خود موجب معلولیت انسان ها می شود.                به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نیز آبا ن ماه پیش نوشت : مدیرکل اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور گفت: 11 درصد از جمعیت کشور دارای درجاتی از معلولیت هستند.

آنچه که برای مشارکت های اجتماعی و کارهای روزمره معلولین در جامعه بسیار حائز اهمیت است و درصدر وظایف مسئولین مربوطه قرار دارد، از جمله فراهم آوردن امکانات آسانتری برای تردد شهری این گروه از شهروندان می باشد. بطور نمونه رفت و آمد معلولینی که از صندلی چرخ دار استفاده می کنند در خیابانها و بویژه پیاده رو ها ی بسیاری از شهرهای کشور بسیار سخت می باشد و یا امکان پذیر نیست.

نوشتار: کیومرث سراج الهی