تحقیق آزمایشی برای پیشگیری از بیماریهای قلبی در مبتلایان به اچ آی وی

موسسه ملی بهداشت یک کارآزمایی بالینی برای ارزیابی اثرات آسپرین و داروهای کاهش دهنده کلسترول به مانند استاتین که برای پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی در افراد مبتلا به اچ آی وی و همچنین کنترل آن در دراز مدت آغاز کرده است

cholesterol_thermometer-stockfotoاین گروه شامل افرادی می باشد که با داروهای ضد عفونی رترو ویروسی درمان می شوند. زیرا مبتلایان تحت درمان با داروهای آرت در مقایسه با جمعیت عمومی در معرض خطر بالاتری به بیماریهای آلرژی زا و سکته قلبی قرار دارند

اگر چه درمان مبتلایان اچ آی وی با داروهای ضد رترو ویروس موفقیت های قابل توجهی را بوجود آورده است و نیز امیدی بیشتر به عمر نسبتا طبیعی این بیماران را تشدید کرده است با این حال داروهای ضد رترو ویروس عوارض جانبی هم دارند که از جمله میتوان بیماریهای قلبی را نام برد

محققان بر این باورند که خطر افزایش بیماریهای قلبی و سکته مغزی در افراد مبتلا به اچ آی وی تحت درمان دراز مدت را می بایست در افرادی که نقض سیستم ایمنی بدن و بیماریهای عفونی دارند کنترل کرد
زیرا در این داروها بدلیل مواد سمی که در آنها نیز وجود دارد می تواند خطرات زیادی برای سلامتی آنها داشته باشد. بنابرین ما می توانیم با آسپرین و استاتین خطر احتمالی بیماریهای عروقی و قلبی در این دسته از بیماران را کاهش دهیم

در این آزمایشات تحقیقی تعدادی از مبتلایان تحت درمان با آرت یا (داروهای ضد ویروسی) که خون آنها از کلسترل بالایی برخورد دارست شرکت کرده اند. به این شرکت کنندگان بمدت سه ماه داروهای آسپرین و استاتین داده میشود تا مقدار لختگی خون آنها آزمایش شود
سپس شرکت کننده گان به دو گروه تقسیم میشوند. به گروه اول دوباره به مدت 9 ماه داروهای آسپرین و آتور واستاتین داده می شود و به گروه دوم شرکت کنندگان دارویی داده می شود که بر روی بدن آنها هیچگونه تاثیری ندارد
محققین در اینمدت لختگی خون هر دو گروه را مورد آزمایش و تحت کنترل قرارخواهند داد تا اثرات داروهای کاهش دهنده کلسترول را بر این بیماران بررسی کنند

  می باید اضافه کنم چند سالیست که بسیاری از پزشکان در اروپا, برای کاهش کلسترول خون مبتلایانی که تحت درمان اچ آی وی قرار دارند داروی استاتین را تجویز میکنند.

برگردان از سایت زندگی با اچ آی وی: کیومرث سراج الهی