بازدارنده های اینتگراز = Integrase inhibitors

2014 جدیدترین داروی پیشگیری از ایدز در سال   Dolutegravir = Tivicay 50mg

اینتگرازها آنزيمهایی هستند که در رتروويروس هايی مانند “اچ.آی.وی” نیز يافت میشود

 زمانی که فردی به ويروس اچ.آی. وی مبتلا میشود این ويروس برای ارسال رونوشتی از اطلاعات ژنتيکی خود به دی.ان.ای DNA آن فرد، از آنزيم اينتگراز استفاده می کند

تاکنون از این گروه سه 3 داروی جديد برای درمان اچ.آی.وی با مسدود کردن اينتگرازعمل می کنند. داروهای بازدارنده اینتگراز جدیدترین و از جمله داروهایی هستند که دارای عوارض جانبی بسیار کمتر میباشند که همراه با داروهای ترکیبی دیگر برای جلوگیری از تکثیر ویروس اچ آی وی استفاده میشود

مهار کننده های اینتگراز را ميتوان برای درمان بزرگسالان مبتلا به عفونت اچ‌ آی وی که هنوز هيچ درمانی دريافت نکرده‌اند يا بزرگسالانی که  قبلا تحت درمان داروها ی ترکیبی دیگری بوده‌اند شروع کرد. جایگزین کردن این داروهای جدید بدلیل عوارض جانبی زیاد میباشند و یا بخاطر بی اثر شدن داروها در برابر توقف و تکثیر ویروسهای اچ آی وی میباشد. این مهار کننده ها تقسیمات را از طریق مسدود کردن آنزیم اینتگراز اچ‌ آی‌ وی، کاسته و درنتیجه سبب کاهش و توقف تکثیر چشمگیری از ویروس اچ آی وی در بدن میشوند. در ضمن داروهای مهار کننده اینتگراز نسبت به سایر آنزیمهای مهار کننده دیگردر مدت کوتاهترو سریعتر به کاهش تکثیر ویروس عمل میکنند و همچنین عوارض جانبی بسیار نادری برای بدن بیماران دارند. 

داروهایی که تاکنون از این گروه تولید شده و هم اکنون در آمریکا و اروپا دردسترس بیماران است، چگونگی استفاده و دوزهای این داروهای مهار کننده اینتگراز، که همراه با دیگر داروها برای جلوگیری از ویروس اچ آی وی در طول روزاستفاده میشوند به قرار زیرمیباشند

Raltegravir = دوبار در روز    نام ترکیب شیمیایی    Isentress 400mg نام تجاری دارو 

Elvitegravir = متشکل از چهارداروست   یک باردر روز   نام ترکیب شیمیایی Stribild نام تجاری دارو

 Elvitegravir 150 mg / Cobicistat 150 mg / Tenofovir 300 mg / Emtricitabin 200 mg

Dolutegravir = یک بار در روز       نام ترکیب شیمیایی       Tivicay 50mg نام تجاری دارو

تنظیم و نوشتار کیومرث سراج الهی مشاور سیستم بهداشت، پیشگیری و درمان بیماریهای آمیزشی در آلمان