آغاز مناسب درمان اچ آی وی چه زمانیست؟

ابتلا به ویروس اچ ی وی از معدود بیماریهای عفونی می باشد که پس از تشخیص آن در در افراد مبتلا معمولا بطریق فوری آغاز نمیشود. بزرگترین و مهمترین دلیل آن به خاطر عوارض جانبی طولانی مدتی درمان آن می باشد که به اندازه کافی شناخته نشده بود.

Großer Erfolg: Immer mehr HIV-positive Menschen in Uganda nehmen antiretrovirale Medikamente ein. © Leo Lintang / Fotolia

Großer Erfolg: Immer mehr HIV-positive Menschen in Uganda nehmen antiretrovirale Medikamente ein.
© Leo Lintang / Fotolia

به همین سبب در گذشته به  افرادی که در سنین جوانی به این ویروس ابتلا می شدند و هنوز دارای سیستم ایمنی خوب و یا نسبتا قویی داشتند توصیه میشد که برای شروع درمان آن تا زمانیکه سلولهای کمکی آنها در مرز 350 عدد در هر میلی لیتر در خون میباشد میتوانند صبر کنند. زیرا که در زیر این رقم امکان هر گونه بیماریهای اپورتونیستی و شروع بیماری ایدز وجود دارد.

اما  از آنجا که پس از مدت کوتاهی ابتلا به عفونت، مراحل فعال سازی سیستم ایمنی و در نتیجه یک واکنش التهابی وسیعی در بدن در این مقطع شروع شده، میتواند آسیبهای طولانی مدتی را نیز در سراسر بدن به همراه داشته با شد. اینک با توجه به تجربیاتی که  در طی سالیان بسیار با استفاده از داروهای ترکیبی ضد ویروس اچ آی وی در دسترس میباشد و از سویی دیگر بنابر تولید داروهای پیشرفته تر جدید، جهت توفف تکثیر ویروس که طبیعتا موجب بالا بردن میزان سیستم ایمنی بدن مبتلایان نیز میشود از عوارض جانبی بسیار ناچیز و قابل تحملی برای بدن برخوردار میباشند. بنابرین میتوان گفت که اینگونه پیشرفتها شروع جهشی به یک فازجدیدی از درمان مبتلایان به ویروس اچ آی وی را ترتیب میدهد تا از تکثیر ویروس و از سویی دیگر از مخدوش شدن بیشتر سیتستم دفاعی بدن افراد جلوگیری بعمل آورد.

  500/CD4 زمان درمان اچ آی وی، با سلولهای کمکی

بنابر بر توصیه پزشکان و محققین اروپایی، آمریکایی و سراسر جهان اکنون سخن از زمان درمان هر چه زودتر با داروهای ترکیبی ضد ویروس و برای پیشگیری از بروز بیماری ایدز با داشتن سلولهای کمکی در مرز 500 عدد در هر میلی لیتر خون میباشد که که این خود در مقایسه با سالهای گذشته که شروع درمان در مرز رقم 350 عدد سلول کمکی در هر میلی لیتر خون میبود تفاوت چشمگیری دارد. آنچکه ازعواقب مثبتی که آغاز هر چه زودتر زمان درمان ومعالجه برای مبتلایان به این ویروس از سوی سازمان بهداشت جهانی به ارمغان دارد، دارای دو بعد میباشد.

اول – بعد سیاسی. به این دلیل روشن میسازد که یک درمان، برای اکثریت افراد مبتلا به ویروس از هر نظر نتیجه مطلوب و مناسبی را در بر دارد (عوارض جانبی ناشی از داروهای ضد ویروس با سیستم دفاعی بهتر و همینطور سلولهای کمکی بیشتر امروزه به مراتب نسبت به گذشته کمتر شده و برای بیماران متحمل تر است). البته این مطلب خود نیاز به برنامه های گسترده درمانی و تلاش برای فراهم کردن منابع مالی دارد.

دوم – بعد پیشگیرانه. زیرا افراد حامل به ویروس اچ آی وی عملا با قرار گرفتن زیر پوشش درمان  با داروهای آنتی رترو ویرال  نه تنها خودشان عفونی نیستند  بلکه همچنین ناقل ویروس اچ آی وی نیز نیستند. بنابرین همین موضوع موجب میشود که در دنیای بیرون، این افراد تعداد بیشتری را به  ویروس ابتلا نکنند. این عمل خود نوعی پیشگیری از گسترش یافتن ابتلا ویروس و بیماری ایدز در جهان میشود.

هم اکنون از اوایل سال 2015 میلادی در سراسر اروپا و آمریکا به تمامی مبتلایان اچ آی وی توصیه می شود که هر چه زودتر پس از نتیجه آزمایش تست مثبت به اچ آی وی شروع به درمان آن کنند. زیرا از نظر نگهداری سیستم ایمنی بدن مبتلایان بهترست و همچنین با سیستم ایمنی قویتر عوارض جانبی داروها کمتر خواهد بود.

کیومرث سراج الهی