فراخوان یونیسف برای حمایت از کودکان در برابر خشونت

Violence_against_children_Fotoliaصندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، هشدار داده که سوءاستفاده‌های جنسی و خشونت فیزیکی توسط افراد خانواده، معلم یا دوستان علیه کودکان در سراسر جهان به شکلی نگران‌کننده اعمال می‌شود. این سازمان می‌گوید که در بسیاری از خانواده‌ها تنبیه بدنی به عنوان یک روش تربیتی به کار گرفته می‌شود
 هم‌چنین در بسیاری از کشورها هیچ گونه قوانینی برای حمایت از کودکان در برابر خشونت خانگی وجود ندارد

نام گزارش تحقیقی یونیسف „پنهان در دشت بینایی“ است. این گزارش در برگیرنده نتایج پژوهشی است که برپایه جمع‌آوری اسناد مربوط به اعمال خشونت نسبت به کودکان و نوجوانان در ۱۹۰ کشور جهان صورت گرفته است. پژوهش یونیسف از درد و رنج کودکانی پرده برمی‌دارد که گرچه رنج‌شان مشهود است اما از سوی بسیاری افراد نادیده‌ گرفته می‌شوند. براساس این پژوهش، از هر ده کودک پسر یا دختر ۲ تا ۱۴ ساله در جهان، شش نفر بطور مداوم مجازات بدنی می‌شوند. در برخی کشورها حتی کتک زدن کودک و ضربه زدن به سر او امری عادی به شمار می‌رود

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب