سرنوشت دانش‌ آموزان معتاد: اخراج از مدرسه، فعالیت در باند مواد مخدر

Youngsters smoke marijuana joints during a march for the legalization of cannabis in Santiago, on May 5, 2012, as part of the 2012 Global Marijuana March which is being held in hundreds of cities worldwide. (photo: AFP/Martin Bernetti)

Youngsters smoke marijuana joints during a march for the legalization of cannabis in Santiago, on May 5, 2012, as part of the 2012 Global Marijuana March which is being held in hundreds of cities worldwide. (photo: AFP/Martin Bernetti)

آقا اجازه؟ خانم اجازه؟ چند لحظه از کلاس بریم بیرون؟
خیر، بشین و به درس توجه کن

دوباره: خانم اجازه؟ آقا اجازه؟ خیر
خانم اجازه، آقا اجازه آخه ما خماریم! باید بریم خودمون رو بسازیم
خیالات است، داستان سرایی است، وهم است، توهم است؟ در تعدادی از مدارس راهنمایی و دبیرستان ایران دانش‌آموزان معتاد حضور دارند حتی اگر بر سر آمار آن‌ها چون و چرا وجود داشته باشد. این افراد شناسایی و معمولا ساده‌ترین راه حل انتخاب می‌شود: اخراج از مدرسه آنهم با امضای دانش آموز و اولیا مبنی بر خروج خودخواسته از محیط آموزشی و عموما بدون ذکر دلیل

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب