کنترل و درمان معتادین در زندانها یا توزیع سرنگ؟

کنترل و درمان معتادین جایگزین توزیع سرنگ در زندانهای کشور
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، مرضیه فرنیا امروز در نشست خبری روز جهانی ایدز اظهار داشت: زندان‌ها دربرگیرنده جمعیت خاص خود هستند و در شرایط خاص عمدتاً پذیرای زندانی‌های معتاد یا کسانی است که در سابقه زندگی خود اعتیاد داشته‌اند یا در هنگام ورود به زندان معتاد بوده و سابقه رفتارهای پرخطر را نیز داشته اند

AIDS_ribbon_with_syringeمدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان‌های کشور با بیان این مطلب که ما در زندان برنامه غربالگری در زمینه عفونت اچ ای وی نداریم و آمار ارائه شده در این زمینه تصادفی است گفت: سیاست کشوری این چنین است که پایگاه‌های دیده‌ور به طور تصادفی در هر زندان 250 تا 400 نمونه می‌گیرند که این آمار در سال 90 نشان‌دهنده شیوع 1.3 دهم درصدی اچ آی وی در زندان‌ها است که البته در این نمونه‌گیری سعی می‌شود که 50 درصد آزمایش شوندگان از بند مواد مخدر و بقیه از بند عمومی باشند

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب