بازدارنده های اینتگراز = Integrase inhibitors

2014 جدیدترین داروی پیشگیری از ایدز در سال   Dolutegravir = Tivicay 50mg

اینتگرازها آنزيمهایی هستند که در رتروويروس هايی مانند “اچ.آی.وی” نیز يافت میشود

 زمانی که فردی به ويروس اچ.آی. وی مبتلا میشود این ويروس برای ارسال رونوشتی از اطلاعات ژنتيکی خود به دی.ان.ای DNA آن فرد، از آنزيم اينتگراز استفاده می کند

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب